av大码看片

av大码看片

顾仍以前法用石膏三两,而二服后即汗止身温。否则降令太过,脾胃受伤,真阳暗损,诚有如李散皆无知母,白虎汤有知母而无渴证,加人参乃始治渴。

且参能偕葛根生津,协附草固里也。 顾引仲圣热深厥深及喻氏阳证忽变阴厥万中无一之说与辩。

虽用茯苓,亦只借以协桂附化肾阳。陈修园谓木从火化,燥从水化,是矣。

 至其气味辛甘,亦兼具解肌之长;质重而大寒,则不足于发汗。 岂忘乎十全大补之有归地,八味之有萸地乎。

是方与论固两相针对矣。脾升胃降,少阳可不治而自治矣。

凡人饮水多者溺多,少者溺少,明系溺由饮来,一也;所饮之水,若全不化溺,必将有肿胀泄泻等病,二也;溺待肾生,势必不给,三也;肾生之而旋泻之,竟无所用,四也。温脾无过干姜,补脾无过人参胶饴。

Leave a Reply