Vol.152宅兔兔居家私房情趣捆绑香艳写真[43P]_宅兔兔_模范学院

Vol.152宅兔兔居家私房情趣捆绑香艳写真[43P]_宅兔兔_模范学院

况佐之桔梗,散肺之邪,加之黄芩泻肺之热,且引群药直入肺经,何郁之不宣乎。 前古医圣不论及者,以上古之人恬澹冲和,未尝服金石之毒药也。

且肾中水火原不相离,用桂、附大热之药以回阳,未免肾中干燥,与其回阳之后,又补肾水以济阳,何如于用火之时,而先为防微之为得哉。方用六君子汤加减治之。

一剂而腹满除,二剂而自利止矣,不必三剂也。此方制心火之有余,不损心气之不足,肾见君火之衰,肺金之旺,则报仇之恨已泄,复国之谋已成,自然返兵旋旅,何至穷寇之再追哉。

故见气虚之症,必须大补其气,而断不可益之大寒之品。 譬如君王恣肆以擅威,宰辅大臣不敢轻谏,则近侍左右,无非便佞之流,自然声色可以娱心,言语可以博趣,此偏喜偏笑之所必至也。

譬如人家,门户既牢,主伯亚旅又健,突来强盗,劈门而入,两相格斗,因而火攻焚杀,反成焦头烂额之伤矣。连服十剂而气转,再服十剂而痰变为白,再服十剂而泄止,肠亦不鸣也。

酒病未有不湿者,湿则易于生痰,去其湿而痰无党,去其痰而火无势。倘于补水之中,少加风药,则于补水添精,反多牵制,而不能奏功矣。

Leave a Reply