【CHN-156】新绝对的美少女借出!藤江史帆作品新番车牌

【CHN-156】新绝对的美少女借出!藤江史帆作品新番车牌

求其方,乃镜面草吐血衄血∶镜面草水洗,擂酒服。隔一日服二分,又隔一日服三分,又隔一日服四分,又隔一日服五分。

忌酸物、生冷、油腻、茶、酒、面,无不止者。每于新汲水调下三钱。

【正误】弘景曰∶广州城外有一树,大三、四围,名慎火树。甘滑、陈久、烧炙并辛香,皆致湿之因也。

 宽【发明】宗曰∶大麦性平凉滑腻。经水不通∶薏苡根一两,水煎服之。

颈项强硬,不得顾视∶大豆一升,蒸变色,囊裹枕之。下气,去风痹皮顽,令人心欢,炒香,浸小便,绞汁服之。

若瘫痪年久,痰老气微者,服前药出汗,三日之后,则日服龙须末一分,好酒下。自汗不止∶粳米粉绢包,频频扑之。

Leave a Reply