EKDV-194 - 长泽梓2011年番号 スク水H 29

EKDV-194 - 长泽梓2011年番号 スク水H 29

志为脾土之专藏矣。【主治】主积聚,破结血,止痛,下气,疗咳嗽,宿冷,去恶肉,生好肌,烂胎。

盖坤为牛,即此可征至柔而动也刚,主治功力,不必更加注脚矣。【主治】主湿痹筋挛,膝痛不可屈伸。

若健行不睡,强筋骨,治拘挛,利关节,此阴以阳为用,应地无疆,自强不息矣。如角沉、革沉、黄沉、乌沉、水碗、承露、青桂、黄蜡、茧栗、菌芝、金络、叶子、麻叶、竹、机梭、附子、马蹄、牛头、燕口、刺、龙鳞、乌刺、虎胫、鸡骨、蓬莱、虎班、弄水、鹧鸪斑、仙人杖,及为杵,为臼,为肘,为拳,为山石,为槎,为凤雀龟蛇,云气人物,种种肖象,既所禀不侔,亦复优劣有异。

设肾躁,则从流而上,协厥阴厥逆而冲心,病名曰贲豚。风来不动,风去自摇,能不为风力所转矣。

昼呼夜吸之为用,四维相代,形气乃绝。曰∶之始自天降,皆以和致和,贻我形脏者也。

魂强,肝木之体具;体具,肝木之用行;用行,升出中降入之五气;行各有次而五志安,五邪治,三虫去,蛊毒除,身轻根净,皆得所欲。故其苗俱似粟,而低小有毛,秀特舒散,米粒悦泽。

Leave a Reply